Werkvormen

Hier vindt u meer informatie over de gebruikte werkvormen EMDR, Hypnotherapie en ontspanningstechnieken, Reiki, Quantum Touch en Orthomoleculaire Voedingsleer.

EMDR

Als EMDR Master Practitioner begeleidt ik je in het proces om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen. Met andere woorden: EMDR is een verwerkingstechniek. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch klachten die horen bij een traumatische herinnering zijn:

 1. het herbeleven van de gebeurtenissen in de vorm van flashbacks of nachtmerries
 2. verhoogde prikkelbaarheid en schrikachtigheid
 3. vermijding van alles dat doet denken aan de gebeurtenis.

Andere psychische klachten zijn: woede-uitbarstingen, concentratiestoornissen, overmatige waakzaamheid, moeite met in- of doorslapen, beperkt uiten van affect, intense reacties van angst, hulpeloosheid, walging en instabiliteit in de emotionele beleving.

Kinderen kunnen ook extra aanhankelijk zijn of lichamelijke klachten hebben zoals hoofd- of buikpijn. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten ontstaan zijn als gevolg van een of meer beschadigde ervaringen.

Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelings stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd. Onderzoek in Boston aan het prestigieuze MIT naar de effecten van trauma en de effectiviteit van verschillende therapieën door middel van moderne scanningstechnieken laat zien dat bij getraumatiseerde individuen een minder goede samenwerking tussen verschillende gedeeltes van de hersenen plaats vindt.

 • Dit is een aanwijzing dat bij ernstig getraumatiseerde personen informatie ‘zoek’ kan raken.
 • Dit verklaart waarom getraumatiseerde personen zo toonloos over het gebeurde kunnen spreken of waarom ze op andere momenten ineens in hevige gevoelsuitbarstingen kunnen schieten, waarvoor ze amper woorden hebben, waarvan ze soms zelf niet begrijpen waarom die emoties op dat moment zo heftig zijn.
 • Tegelijkertijd verklaart het waarom veel getraumatiseerde personen vinden dat ‘alleen maar praten over het gebeurde’ ook weinig oplost. Terwijl alleen maar herbeleven ook weinig effect heeft. Als belangrijkste effect van veel herbeleving zien we over het algemeen de emotionele uitglijders alleen maar toenemen.

Er bestaan inmiddels 23 gecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van trauma.

Vòòr 1994 waren er wel 50 sessies nodig voor de behandeling van PTSS. Met EMDR kunnen we dit aantal aanzienlijk terug brengen tot gemiddeld 3 sessies bij enkelvoudige traumatische ervaringen. Vastgesteld is dat de werking ook lange tijd na de behandeling nog steeds effectief is.

Hoe werkt EMDR?

Ik zal je vragen aan de nare belevenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst verzamel ik zoveel mogelijk informatie over de traumatische beleving.

Ik vraag je om de traumatische ervaring “hier en nu” op te roepen en de emotionele lading te ervaren en gevoelsmatig te kwalificeren.

Daarna zal het verwerkingsproces gestart gaan worden. Dit informatie verwerkingssysteem in de hersenen wordt gestimuleerd door met de ogen mijn hand te volgen of door bilaterale audio stimulatie (klikjes via de koptelefoon).

De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt. De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het voordeel van EMDR is dat de traumatische ervaring niet verteld hoeft te worden en dat de herbeleving plaatsvindt onder begeleiding van een vakbekwame therapeut in een veilige omgeving.

Uiteraard is het te volgen protocol afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Een kleine greep van de toepassingsmogelijkheden:

 • brand, (verkeers-)ongeval, inbraak, overval
 • echtscheiding, adoptie, uithuisplaatsing
 • huiselijke ruzies en geweld
 • misbruik, mishandeling, verwaarlozing (emotioneel), pedagogisch
 • gebeten worden door of schrikken van een dier of een persoon verkleed als dier
 • opgesloten raken in een toilet of lift
 • (ernstig) ziek zijn
 • verslikken, moeten overgeven of zien overgeven
 • eenmalige of opeenvolgende medische ingrepen, zoals prikken of narcose
 • dwanggedachten
 • angsten en fobieën
 • straatvrees
 • depressieve gedachten
 • terecht komen in een loverboy circuit

Ook bij:

 • laag zelfbeeld:
 • faalervaringen op school, proefwerk, spreekbeurt
 • pestervaringen, afwijzing door leeftijdsgenoten
 • piekeren:
 • paniekaanval, hyperventilatie, ademnood
 • rouw:
 • ernstige ziekte en/of plotseling overlijden van een ouder, geliefd familielid of huisdier

Rol van de ouders/verzorgers

 • inventariseren van de klachten tijdens de intakefase
 • in kaart brengen van het trauma verhaal (indien nodig)
 • schrijven van het verhaal bij Story Telling
 • co-trainer (bij jonge kinderen)
 • steun

Voorwaarde: ouders/verzorgers of andere vertrouwenspersonen van het kind hebben een kalm brein.

EMDR is een methode waar ik gebruik van maak naast mijn andere specialisaties. Door de klacht vanuit meerdere kanten te benaderen is de kans op het elimineren hiervan dan ook erg groot.

Hypnotherapie

Hypnotherapie is al eeuwenoud. In Griekenland en in Egypte bestonden slaaptempels, een soort kuuroord voor de geest waar mensen heen gingen om te genezen.

Hypnose (afkomstig van het Oud Griekse woord hupnos: slaap) is een kunstmatig gecreëerde staat van bewustzijn waarin men ontspannen is en geconcentreerd op een bepaald onderwerp. De naam hypnose klopt niet met het verschijnsel wat het daadwerkelijk is. Hypnose veronderstelt een slaaptoestand terwijl dat niet zo is. Je slaap namelijk niet zoals je dat doet in je bed.

Hypnose is een mengeling van ontspanning en focus.

De stadia van hypnose

Er zijn verschillende stadia van hypnose, van licht zoals een lichte roes tot een zeer zware hypnotische toestand met een totaal verlies van (zelf)bewustzijn en waarbij zelfs een blokkade van zintuiglijke en pijnprikkels kan optreden.

Lichte trance:

Een licht hypnotische toestand kan vergeleken worden met een situatie waarin men alles om zich heen even vergeet, zoals het diep verzonken zitten in een boek of het kijken naar een spannende film waar men helemaal in opgaat. Je bent dan vaak in de alfastaat. Je brein werkt dan op een golflengte van 7-14 Herz.

Hypnose is een verschijnsel waar iedereen doorheen gaat wanneer hij in slaap valt. Het is dus heel natuurlijk om het te ervaren.

Diepe hypnose:

Diepe hypnose wordt bereikt wanneer de breinactiviteit daalt in Herz. In de alfa staat is het tussen de 7 en 14 Herz. Wanneer je dieper gaat met de hypnose vertraagt de breinactiviteit tot onder de 7 Herz en wordt de thetastaat bereikt.  De staat die ook bereikt wordt in de REM-slaap.  Voor een hypnotherapeut is dit de staat waarin hij of zij wil werken.

Nog dieper is het wanneer je onder de 4 Herz komt in de deltastaat (van 0.1 – 4 Herz). Dat wordt ook wel de somnambulistische trance genoemd. Die staat wordt ook bereikt wanneer je diep slaapt. In deze staat kan je makkelijk emoties loslaten en zelfs het immuunsysteem beïnvloeden. Op een EEG kun je zien hoe ‘diep’ iemand is.

Hypnotherapie – psychotherapie

Hypnotherapie is een vorm van kortdurende psychotherapie waarbij we gebruik maken van trance en andere technieken zoals NLP, regressie, autogene training (ontspanningsmethode voor lichaam en geest) of imaginatie. De hypnotherapeut richt zich rechtstreeks tot het onderbewuste van de patiënt om op die manier hem of haar te activeren tot het verminderen c.q. oplossen van emotionele, mentale of fysieke klachten.  Dit is waar het eigenlijk allemaal om draait. Door middel van hypnose passeer je het kritisch bewustzijn. Dit is ons logische denksysteem, dat een suggestie als onzin af kan doen. Bij de ene persoon is dit sterker aanwezig dan bij de andere. Door het passeren van ons logische denksysteem  komen suggesties in het onderbewuste terecht. Goede suggesties worden in hypnose veel sneller geaccepteerd en uitgevoerd.

Uit onderzoek door de Engelse neurochirug W. Grey Walter is gebleken dat wij voor een groot deel handelen zonder bewust na te denken en dat in ons onderbewuste ook veel herinneringen en ervaringen opgeslagen liggen. Hierdoor leven we zoals we leven en handelen  we zoals we handelen. Met andere woorden: we leren van ons verleden. Soms echter trekken we de verkeerde conclusies uit wat we leren. Ook op onverwachte momenten kan ongewenst gedrag ontstaan, waarvan je zelf niet snapt hoe dat zo maar kan gebeuren enkel en alleen omdat de herinnering verloren is gegaan. We zijn ons er niet meer van bewust. Die kennis of ervaring is daarmee een deel van ons onderbewuste geworden.

We kunnen zeggen dat ons onderbewuste een plaats is waar zich van alles afspeelt waarvan we ons niet van bewust zijn.

Vaak wordt de menselijke geest als een ijsberg voorgesteld waarvan het topje (10%) slechts zichtbaar is. De rest bevindt zich onder water en zien we niet (90%).

Zonder dit onzichtbare deel zou de ijsberg niet kunnen bestaan. Zo is het ook met het grootste deel van onze geest, ons onderbewuste, dat aan ons onbekend is. Hierin gebeuren veel dingen die voor ons functioneren van levensbelang zijn.

Als Master Practitioner Hypnotherapeut begeleid ik je bij de zoekstocht naar deze onderbewuste redenen of oude angsten die je emotioneel nog niet verwerkt hebt, en help ik je bij de verwerking ervan, om zo tot nieuw wenselijk gedrag te komen.  Ik help je door middel van vragen, opmerkingen en suggesties meer inzicht in jezelf te krijgen en optimaal gebruik te maken van je eigen mogelijkheden. Door de dingen die je gaandeweg leert, ontdekt, aanpakt en opruimt krijg je meer controle over jezelf.

Kinderen reageren in het algemeen beter op hypnose dan volwassenen. Dat komt omdat kinderen een levendige fantasie en creatieve verbeelding hebben en omdat het zogenaamde “kritisch denken” bij kinderen nog minder ontwikkeld is. Bovendien zijn ze gewend om elke dag nieuwe dingen te leren en staan ze veel meer open voor nieuwe dingen. Ze zijn daarmee gevoeliger voor de suggesties die de therapeut hen geeft. Kinderen tussen 6 en 14 jaar behoren tot de meest hypnotiseerbare leeftijdsgroep. Behandelingen duren daardoor meestal korter dan bij volwassenen.

Kinderen vinden hypnose in het algemeen plezierig en er is meestal snel resultaat. Ik gebruik hypnosetechnieken zoals rollenspellen, verhalen en poppen. Naast verbetering van de medische klacht worden zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfcontrole meestal verhoogd.

Wat je moet weten:

 • Net als in het leven zullen we soms even moeten zoeken om het te vinden.
 • Je vooruitgang is mede afhankelijk van je eigen motivatie en inzet.
 • Hypnotherapie wordt niet alleen door hypnotherapeuten toegepast. Ook medisch specialisten zoals chirurgen, anesthe­sisten, radiologen, artsen en tandartsen maken er gebruik van. In de geestelijke gezondheidszorg maken psychiaters, psychologen en psychotherapeuten met regelmaat gebruik van hypnose. Hypno­therapeuten werken indien nodig of gewenst samen met artsen. Hypnotherapeuten zijn opgeleid voor en gespecialiseerd in het werken met therapeutische hypnose. Om die reden doen artsen met regelmaat een beroep op hen.
 • Voorwaarde is dat je meewerkt aan de ontspanning en concentratie.
 • Hypnotherapie is absoluut ongevaarlijk, mits toegepast door een deskundig therapeut. Erkende therapeuten hebben een of meer langdurige HBO opleidingen achter de rug, een diploma Medische en/of Psychosociale Basiskennis en zijn aangesloten bij een beroepsvereniging.
 • Je doet geen dingen die je niet wilt. Dit beeld komt uit de theaterhypnose en films. Bij hypnotherapie houd je van het begin tot het eind de controle over wat er gebeurt. Je bent niet weg, of bewusteloos. Je hoort en weet alles wat er gezegd wordt. Zowel door jezelf als de therapeut. Er gebeurt niets zonder jouw goedkeuring ,je kan je alles gewoon herinneren en je zal niets vertellen wat je niet kwijt wil.
 • Voor eeuwig in hypnose blijven is een fabeltje omdat je nooit de volledige controle verliest. Je kan elk moment uit hypnose komen als je dat wil.
 • Een fijne bijkomstigheid is dat je erg ontspannen bent nadien. 15 minuten hypnose staat ongeveer aan 4 uur slaap.
 • Je zult verbaasd zijn over wat je allemaal kunt bereiken. Ook in de toekomst zal je meer zonder de hulp van een therapeut op kunnen lossen omdat je meer gebruik leert maken van je eigen vermogen en kwaliteiten.
 • In de meeste gevallen is 5-7 sessies voldoende. Het is echter geen uitzondering dat binnen 3 sessies al een gewenst resultaat wordt bereikt.

Reiki

De term Reiki bestaat uit twee Japanse karakters, te weten 霊 rei (‘geest’ of ‘ziel’) en 気 ki (‘energie’ of ‘levenskracht’). Een andere, populaire Westerse vertaling van 霊気 Reiki is simpelweg “het leven”.

Reiki herstelt de harmonie tussen lichaam en geest, heft blokkades op en bevordert volledige ontspanning. Reiki heeft geen bijwerkingen, behalve dat het kwalen geneest of vermindert. Kortom een aangename geneeskunde.

Reiki stroomt naar behoefte en afhankelijk van de mate van disharmonie in het systeem waar het instroomt.

Reiki geeft in het algemeen genezing van allerlei aard. Het heeft tevens een invloed op je persoonlijke groei  en je kunt dingen anders gaan zien en zodoende beïnvloedt het je leven op een positieve manier. Je kunt tot diepere inzichten komen en zodoende oude levenspatronen afleggen.

Het bereikt alle niveaus van het bestaan en streeft ernaar de mens als totaliteit met al zijn aspecten in evenwicht te brengen. Het ruimt blokkades op en je komt nauwer in contact met je weggedrukte emoties. Het is belangrijk deze negatieve gevoelens te aanvaarden. Tijdens de behandeling komen geest en denken tot rust, negatieve opvattingen over jezelf waarmee je misschien al jaren rondloopt kun je leren loslaten. De meest gevoelde ervaring tijdens een behandeling is dan ook het gevoel van innerlijke rust, ontspanning en geborgenheid.

Quantum Touch

Quantum Touch verbindt ademhaling en lichaamsbewustzijns-technieken om mensen te helpen de trilling van hun energie te verhogen in hun lichaam en hun handen. Zoals de snaren van een viool gaan meetrillen als een piano wordt bespeeld, zo kan de persoon die een behandeling ondergaat mee resoneren met de behandelaar. De lichaamsintelligentie beslist op welke wijze er herstel zal plaatsvinden, met welke snelheid en impact.

Met gebruik making van slechts een zeer lichte aanraking van jezelf of anderen kun je het zelfhelend vermogen van het lichaam substantieel versnellen. Het effect is zo onmiddellijk en bijzonder dat niet alleen pijn en ontstekingen snel verminderen maar organen, systemen en klieren ook snel terug in evenwicht gebracht worden.

Orthomoleculaire voedingsleer

De orthomoleculaire voedingsleer streeft ernaar de lichaamscellen te voorzien van optimale hoeveelheden voedingsstoffen om op die manier aandoeningen te voorkomen of aan te pakken.

Deze voedingsleer lijkt een nieuwe stroming, maar is juist een stap terug naar de tijd dat we voeding als bouwstof gebruikten en niet slechts als vulling.

Het is een verandering van levensstijl, die vaak indruist tegen westerse gewoonten en tegen informatie die de commercie verschaft over voeding.

Het is zeer belangrijk voor de gezondheid als de bloedsuiker en het slijmvlies met behulp van het voedingspatroon optimaal functioneren. We kunnen hierdoor ontstekingen voorkomen, en juist ontstekingen blijken aan de basis te liggen van veel westerse ziekten. Na laaggradige en sluimerende ontstekingen of steeds weer reviserende ontstekingen volgt dan chronische belasting. Die uit zich onder meer in astma, diabetes, kanker of reumatische aandoeningen.

Als ouders al zijn belast met een verminderd weerstandssysteem , dan kunnen kinderen vanaf de geboorte te maken krijgen met aandoeningen. Bij ouders en bij kinderen is het mogelijk om de weerstand te verbeteren en zelfs te op optimaliseren.

Om wijzigingen in het voedingspatroon gemakkelijker te kunnen invoeren, maak ik gebruik van een stappenplan. Hierdoor kan een gezin dat gewend is aan een westers patroon de wijzigingen eenvoudiger toepassen.

Orthomoleculaire voeding voor kinderen:

Waarom zouden we anders moeten gaan eten? Waarom tijd en aandacht besteden aan voeding terwijl het eten kant-en-klaar te koop is?

Vaak legt men de relatie tussen voeding en gezondheid niet.

Aanwijzingen dat onze gezondheid achteruit gaat, zijn we inmiddels als gewoon gaan beschouwen.

De meest voorkomende ziekten en aandoeningen die verband houden met slechte eetgewoonten zijn overgewicht, diabetes, acne, hartklachten, hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, osteoporose en kanker.

ADHD is geen vastomlijnd ziektebeeld, maar een verzameling van symptomen en uit zich middels hyperactiviteit, aandachtsproblemen, impulsiviteit, onrust en onoplettendheid. Geen twee kinderen met ADHD zijn hetzelfde. Afwijkingen in het zenuwstelsel, het immuunsysteem en de biochemie in het lichaam spelen een rol. De hyperactiviteit gaat vaak samen met leerproblemen en concentratieproblemen. Bij kinderen met ADHD komen allergieën, eczeem, astma en intoleranties vaak voor. Bij 60 tot 75% van de mensen met ADHD verminderen de klachten wanneer de voedingsallergenen uit het voedingspatroon gehaald worden. Er is een duidelijke relatie tussen het maag-darmstelsel en ADHD-symtomen.

Bij ADHD is er ook een duidelijk tekort aan onverzadigde vetzuren EPA en DHA. Dit leidt tot concentratieproblemen, een slecht opgebouwd en/of slecht onderhouden darmslijmvlies en druk gedrag. Bovendien is bij 50 tot 70% van de kinderen sprake van een verstoorde darmflora. We kunnen dit verbeteren door een gezond voedingspatroon, maar  dit heeft wel tijd nodig.

Ook zijn vooral tekorten van de volgende vitaminen en mineralen waargenomen: B2, B3, B5, B6, B11, B12, choline, inositol, C, calcium, koper, ijzer,chroom, zink en magnesium. Dit kan ontstaan door onvoldoende kwaliteit van  het darmslijmvlies en/of door een verkeerd voedingspatroon.

Astma, eczeem en hooikoorts

Bijna iedereen die aan astma, hooikoorts of eczeem lijdt heeft allergieën. Allergenen (koemelkzuivel, soja, tarwe, gist, eieren, citrusfruit) zorgen dat de slijmvliezen van de luchtwegen, neus en darmen opzwellen en gaan ontsteken. Het aangetaste slijmvlies gaat gepaard met een verstoorde darmflora. Dit houdt in dat er aanmaak van gifstoffen in de darmen is. Deze gifstoffen worden door de lever afgevoerd. Lever ondersteunende voeding is zeer functioneel om de gifstoffen weer uit het lichaam te krijgen zodat ze zich niet ophopen en daardoor nog meer ontstekingen veroorzaken. Door het orthomoleculaire voedingspatroon zal de darmflora uiteindelijk weer op orde komen. Om zo weinig mogelijk hinder te hebben van astma, eczeem en hooikoorts zijn de juiste eiwitbronnen benodigd evenals het gebruik van onverzadigde vetzuren. Geen gebruik van geraffineerde koolhydraten, suikers en additieven.

Slechts weinig artsen zijn op de hoogte  van het verband tussen voeding en astma of is bereid andere voeding te adviseren in plaats van puffers met corticoïden. Ouders krijgen hiermee onvoldoende voorlichting en beseffen dus niet wat de lange termijn effecten van corticoïden zijn.

Autisme

De symptomen bij kinderen die autisme vertonen zijn divers en komen vaak tegelijkertijd voor: buikpijn, afwijkende ontlasting, snel last van ontstekingen, bronchitis, astma, melkintolerantie, bolle buik, onrustig slapen, wit gezicht met kringen onder de ogen, schimmels en gistenbelasting in de darmen. Uit onderzoek is gebleken dat bij autistische kinderen morfine van gluten en melk zich opstapelen in de hersenen met als gevolg dat deze kinderen niet praten of brabbelen maar krijsen, schreeuwen of gillen. Ongevoelig zijn voor pijn, overgevoelig voor geluid en geen contact maken.

Ook is vaak sprake van een overwoekering van ziekteverwekkende bacteriën in de darmen. Dat betekent dat het darmslijmvlies niet in goede conditie is en allergenen (eiwitten die allergische reacties kunnen opwekken) vrij spel hebben. De eerste stappen zijn het vermijden van suiker en ongeraffineerde koolhydraten. Een suiker-, lactose- en caseïnevrij dieet verbetert de symptomen enorm maar genezen doen ze die niet.

Contact opnemen
Contactgegevens

Mevr. Nancy de Vries – Roelands
Paramedisch Therapeut

Groene Hil 15, 4822 RT BREDA
Telefoonnummer: 06-52646072
Emailadres: info@solvea.nl

 

 

Praktijkgegevens

AGB zorgverlenerscode: 90102377
BATC beroepsregistratienummer: 02154
Klacht – en Tuchtrechtnummer: KB 1408.1746

KvK aansluitnummer: 66708648
BTW nummer: 1395052B01
Bankrekening: NL72INGB0007481789

Privacy Policy
Cookie Policy

Beroepsvereniging

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website bieden.