JaNee

Voorstellen van JaNee

Bij Solvea  gaan de jongere kinderen, indien mogelijk, hun doelen bereiken samen met  de pop JaNee. JaNee is mijn vriendje die graag in de praktijk is omdat hij nieuwsgierig is, graag kennis wil maken en zich anders thuis verveelt.

JaNee is geen ‘extra’ activiteit maar onderdeel van het programma en onderscheidt zich van een gewone pop omdat dat wat hij aanbrengt en aandraagt altijd een doel heeft.  Hij staat op gelijke hoogte met het kind, heeft dezelfde emoties, gevoelens en frustraties, dezelfde belevingswereld, is niet belerend en oordeelt niet. Zijn aanwezigheid heeft altijd te maken met het uitdagen tot deelname en interactie, het op en voor de kinderen veilige manier laten oefenen met nieuwe competenties en het stimuleren van de ontwikkeling op een speelse manier. Door JaNee laten de kinderen veel meer van zichzelf zien,  zijn sneller geïnteresseerd en betrokken, vertellen meer en laten zich makkelijker uitdagen.

JaNee doet hetzelfde als de kinderen doen, echter hij zal nooit het vertrouwen van het kind schaden, het nooit uitlachen, openlijk afvallen, nooit pesten, partij kiezen of vervallen in machtsspelletjes. De eerste reden hiervoor is dat daarmee de veiligheid aangetast wordt en dit heeft gevolgen voor de mate waarin het kind zich naar JaNee wil laten zien. De tweede reden is dat bepaald gedrag van kinderen voortkomt uit angst, onzekerheid, frustratie en onmacht en ik via JaNee alternatieven voor dat gedrag kan aanbieden.

Situaties waarin JaNee wordt ingezet:

 • om naar een (leer)doel toe te werken
 • om positief sociaal gedrag te stimuleren
 • om een kind zich sneller veilig en vertrouwd te laten voelenom het spreken van een kind te stimuleren
 • om een kind uit te dagen tot een activiteit
 • om te leren samenwerken/samenspelen

JaNee als veilig oefeninstrument                                                                                                                                                                                                                                                            De pop  kan worden ingezet om een kind vaardigheden aan te leren met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling. Spel  en expressie zijn daarbij heel belangrijk. Een kind kan  op deze manier:

 • oefenen met assertiviteit
 • oefenen met sociale situaties en conflicten
 • leren om uiting te geven aan emoties
 • leren om zelf en met anderen te spelen
 • leren hoe ze met anderen kunnen communiceren op verbaal en non-verbaal niveau
 • ondervinden hoe het is om ander gedrag te vertonen
 • ondervinden hoe het is om grenzen te verleggen en nieuwe uitdagingen aan te gaan

Door het uiting geven aan zichzelf leert het kind wie hij of zij is en waar zijn voorkeuren liggen. Door spel kan het kind ervaren hoe het is om te doen en te zeggen wat het anders niet durft, oefenen met nieuwe vaardigheden  en zichzelf op een andere manier gaan bekijken. Kortom, een veilige manier om te leren en verder te groeien.

Helaas gaat het bij de ontwikkeling van het zelfvertrouwen, het zelfbewustzijn en het zelfbeeld regelmatig mis. Veel kinderen hebben het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn zoals ze zijn. Ze kunnen dan gespannen, explosief, (faal)angstig, verlegen, angstig voor onbekende situaties, clownesk, agressief, afhankelijk, claimend, aanwezig of manipulerend worden wat op termijn kan leiden tot leer- en gedragsproblemen. Door kinderen al vroeg te leren wie ze zijn en hoe ze zichzelf en hun behoeften kunnen uiten kunnen veel problemen voorkomen worden.

Ook voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, (faal)angst, depressie, angst, stress, posttraumatische stress of opstandig gedrag heeft JaNee een enorme meerwaarde.  Kinderen laten de pop veel makkelijker toe dan een leeftijdgenootje of een volwassene waardoor het sneller duidelijk wordt wat er leeft in het kind. De pop kan het probleem niet oplossen maar wel draaglijker maken en het kind ondersteunen bij het ontdekken van andere manieren van omgaan met zichzelf en anderen.  JaNee stemt zich af op de individuele behoeften van elk kind.

JaNee is geen ‘ding’, maar een krachtig, veelzijdig en multifunctioneel pedagogisch hulpmiddel waar ook uw kind veel plezier aan zal beleven.

Overtuigd dat uw kind in goede handen is?

Ja, ik neem contact op

 

 

Contactgegevens

Mevr. Nancy de Vries – Roelands
Paramedisch Therapeut

Groene Hil 15, 4822 RT BREDA
Telefoonnummer: 06-52646072
Emailadres: info@solvea.nl

 

 

Praktijkgegevens

AGB zorgverlenerscode: 90102377
BATC beroepsregistratienummer: 02154
Klacht – en Tuchtrechtnummer: KB 1408.1746

KvK aansluitnummer: 66708648
BTW nummer: 1395052B01
Bankrekening: NL72INGB0007481789

Privacy Policy
Cookie Policy

Beroepsvereniging

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website bieden.