Kindertherapie

Wat als het niet goed gaat?

Wanneer kinderen opvallend ander gedrag vertonen of klachten hebben, moeten we dit serieus nemen. Met andere woorden: we moeten alert zijn op de signalen die een kind afgeeft.

Er zijn tal van aanwijzingen, die aangeven dat het niet goed gaat met het kind:

hoofdpijn – buikpijn – stoer gedrag – zich terugtrekken – onzekerheid – in de war zijn – geen zelfvertrouwen – negatief zelfbeeld – leerstoornissen – gedragsstoornissen – vechten – de clown uithangen – overspannenheid – faalangst – depressie – brutaal – eetproblemen – slaapproblemen – dwarsliggen.

Het moeilijkste voor een kind is het praten over problemen. Ook al wil het erover praten, een kind vindt het moeilijk om de woorden te vinden waarmee het kan uitleggen wat er aan de hand is. De opvoeder moet dus opmerkzaam en alert zijn op signalen. Anderzijds is het belangrijk dat de signalen goed geïnterpreteerd worden. Signaleren betekent ook dat je er probeert achter te komen wat de oorzaak is. Meestal zal veranderd gedrag opvallen. Gedrag heeft dan ook een belangrijke signaalfunctie. Het kan een signaal zijn dat er emotionele problemen zijn of dat het kind een bepaalde stoornis heeft.

Sommige kinderen vertonen gedurende een bepaalde periode gedragsproblemen. Deze kunnen een reactie zijn op dingen die gebeurd zijn, ontstaan doordat het kind gepest wordt, of doordat het kind een conflict heeft met zijn ouders of opvoeders, of doordat het kind om een bepaalde reden in een isolement is geraakt.

Gedragsproblemen hebben veel invloed op het leven van het kind en dat van de opvoeders. Kinderen lopen vaak vast, op school en in hun contact met andere kinderen. Ook thuis kunnen de relaties enorm ontwricht worden. Helaas, merk ik in de praktijk, dat hoe ernstiger het probleem, des te moeilijker het voor ouders is om toe te geven dat er een probleem is. En dit zorgt er nu juist voor dat het gezin in een isolement raakt.

Probleemgedrag vindt zijn oorsprong in de omgeving. Gedragsstoornissen daarentegen hebben een erfelijke component. We kunnen hierbij denken aan ADHD, ADD, PDD-NOS, klassiek autisme, het syndroom van Asperger of ODD. Kinderen met een gedragsstoornis ontwikkelen vrijwel altijd ook nog gedragsproblemen omdat zij door hun moeilijke gedrag het gedrag van hun ouders, andere volwassenen en leeftijdgenoten op een negatieve manier beïnvloeden zodat zij op een negatieve manier reageren op het al ‘moeilijke’ kind en de cirkel is rond.

Een kind met een gedragsstoornis heeft beperkte mogelijkheden om zijn/haar gedrag in de hand te houden. Bij Solvea gaan we het kind leren om op een juiste manier te reageren op gebeurtenissen en om beter om te gaan met zijn beperkingen en mogelijkheden. Ze gaan leren om weerbaarder te worden en hun gevoelens en emoties op een goede manier te uiten en ze krijgen tal van praktische tips die in de praktijk hun nut hebben bewezen.

Probleemgedrag is sociaal ongewenst gedrag dat vaak voorkomt, langdurig aanhoudt, in meerdere situaties voorkomt en waar het kind en/of zijn omgeving onder lijdt. Dit gedrag lokt reacties uit van de omgeving en dit heeft weer direct invloed op het gedrag van het kind. De omgeving zal dus anders moeten reageren als we de gedragsproblemen effectief willen aanpakken. Op deze manier kunnen we samen de omslag maken.

Voorbeelden van probleemgedrag en gedrag dat in probleemgedrag kan ontaarden zijn: brutaliteit – weglopen – hyperactiviteit – brandstichten – schelden – inbreken – stoer gedrag – stelen zich niet aan de regels houden – liegen – pesten – spijbelen – ruzie maken – agressie – verbaal geweld – lichamelijk geweld – conflicten uitlokken – slechte concentratie – slecht kunnen samenwerken – vernielzucht – impulsief gedrag.

Het op tijd signaleren, diagnosticeren en begeleiden kan veel narigheid besparen. Al lijkt het nog zo moeilijk om te erkennen dat er een probleem is met uw kind, mag u uw kind niet de hulp ontzeggen die het nodig heeft.
Solvea begeleidt kinderen naar de volwassenheid, waarbij belemmeringen worden wegenomen, doordat het kind zijn eigen mogelijkheden leert kennen en deze leert te gebruiken waarbij het kind het uitgangspunt is. Ik spreek dan ook niet van verandering, maar van ontplooiing. Kinderen mogen zichzelf zijn. Ik leer ze vaardigheden aan en oefen met ze waarbij emotionele blokkades worden weggenomen.

Twijfel niet en weet u dat professionele hulp nu op zijn plaats is neem dan nu contact met mij op en we maken een afspraak voor een intakegesprek. U krijgt dan heel snel duidelijk wat er speelt bij uw kind en een plan voor het oplossen van het probleem van uw kind. Tijdens een traject bij mij is er aandacht voor uw kind en voor u.

Wilt u het beste voor uw kind, neem dan nu contact met me op en we maken een afspraak voor een intakegesprek.

Contact opnemen
Contactgegevens

Mevr. Nancy de Vries – Roelands
Paramedisch Therapeut

Groene Hil 15, 4822 RT BREDA
Telefoonnummer: 06-52646072
Emailadres: info@solvea.nl

 

 

Praktijkgegevens

AGB zorgverlenerscode: 90102377
BATC beroepsregistratienummer: 02154
Klacht – en Tuchtrechtnummer: KB 1408.1746

KvK aansluitnummer: 66708648
BTW nummer: 1395052B01
Bankrekening: NL72INGB0007481789

Privacy Policy
Cookie Policy

Beroepsvereniging

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website bieden.