Hypnotherapie

Hypnotherapie is al eeuwenoud. In Griekenland en in Egypte bestonden slaaptempels, een soort kuuroord voor de geest waar mensen heen gingen om te genezen.

Hypnose (afkomstig van het Oud Griekse woord hupnos: slaap) is een kunstmatig gecreëerde staat van bewustzijn waarin men ontspannen is en geconcentreerd op een bepaald onderwerp. De naam hypnose klopt niet met het verschijnsel wat het daadwerkelijk is. Hypnose veronderstelt een slaaptoestand terwijl dat niet zo is. Je slaap namelijk niet zoals je dat doet in je bed.

Hypnose is een mengeling van ontspanning en focus.

De stadia van hypnose

Er zijn verschillende stadia van hypnose, van licht zoals een lichte roes tot een zeer zware hypnotische toestand met een totaal verlies van (zelf)bewustzijn en waarbij zelfs een blokkade van zintuiglijke en pijnprikkels kan optreden.

Lichte trance:

Een licht hypnotische toestand kan vergeleken worden met een situatie waarin men alles om zich heen even vergeet, zoals het diep verzonken zitten in een boek of het kijken naar een spannende film waar men helemaal in opgaat. Je bent dan vaak in de alfastaat. Je brein werkt dan op een golflengte van 7-14 Herz.

Hypnose is een verschijnsel waar iedereen doorheen gaat wanneer hij in slaap valt. Het is dus heel natuurlijk om het te ervaren.

Diepe hypnose:

Diepe hypnose wordt bereikt wanneer de breinactiviteit daalt in Herz. In de alfa staat is het tussen de 7 en 14 Herz. Wanneer je dieper gaat met de hypnose vertraagt de breinactiviteit tot onder de 7 Herz en wordt de thetastaat bereikt.  De staat die ook bereikt wordt in de REM-slaap.  Voor een hypnotherapeut is dit de staat waarin hij of zij wil werken.

Nog dieper is het wanneer je onder de 4 Herz komt in de deltastaat (van 0.1 – 4 Herz). Dat wordt ook wel de somnambulistische trance genoemd. Die staat wordt ook bereikt wanneer je diep slaapt. In deze staat kan je makkelijk emoties loslaten en zelfs het immuunsysteem beïnvloeden. Op een EEG kun je zien hoe ‘diep’ iemand is.

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een vorm van kortdurende psychotherapie waarbij we gebruik maken van trance en andere technieken zoals NLP, regressie, autogene training (ontspanningsmethode voor lichaam en geest) of imaginatie. De hypnotherapeut richt zich rechtstreeks tot het onderbewuste van de patiënt om op die manier hem of haar te activeren tot het verminderen c.q. oplossen van emotionele, mentale of fysieke klachten.  Dit is waar het eigenlijk allemaal om draait. Door middel van hypnose passeer je het kritisch bewustzijn. Dit is ons logische denksysteem, dat een suggestie als onzin af kan doen. Bij de ene persoon is dit sterker aanwezig dan bij de andere. Door het passeren van ons logische denksysteem  komen suggesties in het onderbewuste terecht. Goede suggesties worden in hypnose veel sneller geaccepteerd en uitgevoerd.

Uit onderzoek door de Engelse neurochirug W. Grey Walter is gebleken dat wij voor een groot deel handelen zonder bewust na te denken en dat in ons onderbewuste ook veel herinneringen en ervaringen opgeslagen liggen. Hierdoor leven we zoals we leven en handelen  we zoals we handelen. Met andere woorden: we leren van ons verleden. Soms echter trekken we de verkeerde conclusies uit wat we leren. Ook op onverwachte momenten kan ongewenst gedrag ontstaan, waarvan je zelf niet snapt hoe dat zo maar kan gebeuren enkel en alleen omdat de herinnering verloren is gegaan. We zijn ons er niet meer van bewust. Die kennis of ervaring is daarmee een deel van ons onderbewuste geworden.

We kunnen zeggen dat ons onderbewuste een plaats is waar zich van alles afspeelt waarvan we ons niet van bewust zijn.

Vaak wordt de menselijke geest als een ijsberg voorgesteld waarvan het topje (10%) slechts zichtbaar is. De rest bevindt zich onder water en zien we niet (90%).

Zonder dit onzichtbare deel zou de ijsberg niet kunnen bestaan. Zo is het ook met het grootste deel van onze geest, ons onderbewuste, dat aan ons onbekend is. Hierin gebeuren veel dingen die voor ons functioneren van levensbelang zijn.

Als Master Practitioner Hypnotherapeut begeleid ik je bij de zoekstocht naar deze onderbewuste redenen of oude angsten die je emotioneel nog niet verwerkt hebt, en help ik je bij de verwerking ervan, om zo tot nieuw wenselijk gedrag te komen.  Ik help je door middel van vragen, opmerkingen en suggesties meer inzicht in jezelf te krijgen en optimaal gebruik te maken van je eigen mogelijkheden. Door de dingen die je gaandeweg leert, ontdekt, aanpakt en opruimt krijg je meer controle over jezelf.

Kinderen reageren in het algemeen beter op hypnose dan volwassenen. Dat komt omdat kinderen een levendige fantasie en creatieve verbeelding hebben en omdat het zogenaamde “kritisch denken” bij kinderen nog minder ontwikkeld is. Bovendien zijn ze gewend om elke dag nieuwe dingen te leren en staan ze veel meer open voor nieuwe dingen. Ze zijn daarmee gevoeliger voor de suggesties die de therapeut hen geeft. Kinderen tussen 6 en 14 jaar behoren tot de meest hypnotiseerbare leeftijdsgroep. Behandelingen duren daardoor meestal korter dan bij volwassenen.

Kinderen vinden hypnose in het algemeen plezierig en er is meestal snel resultaat. Ik gebruik hypnosetechnieken zoals rollenspellen, verhalen en poppen. Naast verbetering van de medische klacht worden zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfcontrole meestal verhoogd.

Wat je moet weten:

  • Net als in het leven zullen we soms even moeten zoeken om het te vinden.
  • Je vooruitgang is mede afhankelijk van je eigen motivatie en inzet.
  • Hypnotherapie wordt niet alleen door hypnotherapeuten toegepast. Ook medisch specialisten zoals chirurgen, anesthe­sisten, radiologen, artsen en tandartsen maken er gebruik van. In de geestelijke gezondheidszorg maken psychiaters, psychologen en psychotherapeuten met regelmaat gebruik van hypnose. Hypno­therapeuten werken indien nodig of gewenst samen met artsen. Hypnotherapeuten zijn opgeleid voor en gespecialiseerd in het werken met therapeutische hypnose. Om die reden doen artsen met regelmaat een beroep op hen.
  • Voorwaarde is dat je meewerkt aan de ontspanning en concentratie.
  • Hypnotherapie is absoluut ongevaarlijk, mits toegepast door een deskundig therapeut. Erkende therapeuten hebben een of meer langdurige HBO opleidingen achter de rug, een diploma Medische en/of Psychosociale Basiskennis en zijn aangesloten bij een beroepsvereniging.
  • Je doet geen dingen die je niet wilt. Dit beeld komt uit de theaterhypnose en films. Bij hypnotherapie houd je van het begin tot het eind de controle over wat er gebeurt. Je bent niet weg, of bewusteloos. Je hoort en weet alles wat er gezegd wordt. Zowel door jezelf als de therapeut. Er gebeurt niets zonder jouw goedkeuring ,je kan je alles gewoon herinneren en je zal niets vertellen wat je niet kwijt wil.
  • Voor eeuwig in hypnose blijven is een fabeltje omdat je nooit de volledige controle verliest. Je kan elk moment uit hypnose komen als je dat wil.
  • Een fijne bijkomstigheid is dat je erg ontspannen bent nadien. 15 minuten hypnose staat ongeveer aan 4 uur slaap.
  • Je zult verbaasd zijn over wat je allemaal kunt bereiken. Ook in de toekomst zal je meer zonder de hulp van een therapeut op kunnen lossen omdat je meer gebruik leert maken van je eigen vermogen en kwaliteiten.
  • In de meeste gevallen is 5-7 sessies voldoende. Het is echter geen uitzondering dat binnen 3 sessies al een gewenst resultaat wordt bereikt.

Overtuigd dat uw kind in goede handen is?

Ja, ik neem contact op
Contactgegevens

Mevr. Nancy de Vries – Roelands
Paramedisch Therapeut

Groene Hil 15, 4822 RT BREDA
Telefoonnummer: 06-52646072
Emailadres: info@solvea.nl

Praktijkgegevens

AGB zorgverlenerscode: 90102377
BATC beroepsregistratienummer: 02154
Klacht – en Tuchtrechtnummer: KB 1408.1746

KvK aansluitnummer: 66708648
BTW nummer: 1395052B01
Bankrekening: NL72INGB0007481789

Beroepsvereniging

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website bieden.