EMDR

Als EMDR Master Practitioner begeleidt ik je in het proces om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen. Met andere woorden: EMDR is een verwerkingstechniek. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch klachten die horen bij een traumatische herinnering zijn:

 1. het herbeleven van de gebeurtenissen in de vorm van flashbacks of nachtmerries
 2. verhoogde prikkelbaarheid en schrikachtigheid
 3. vermijding van alles dat doet denken aan de gebeurtenis.

Andere psychische klachten zijn: woede-uitbarstingen, concentratiestoornissen, overmatige waakzaamheid, moeite met in- of doorslapen, beperkt uiten van affect, intense reacties van angst, hulpeloosheid, walging en instabiliteit in de emotionele beleving.

Kinderen kunnen ook extra aanhankelijk zijn of lichamelijke klachten hebben zoals hoofd- of buikpijn. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten ontstaan zijn als gevolg van een of meer beschadigde ervaringen.

Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelings stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd. Onderzoek in Boston aan het prestigieuze MIT naar de effecten van trauma en de effectiviteit van verschillende therapieën door middel van moderne scanningstechnieken laat zien dat bij getraumatiseerde individuen een minder goede samenwerking tussen verschillende gedeeltes van de hersenen plaats vindt.

 • Dit is een aanwijzing dat bij ernstig getraumatiseerde personen informatie ‘zoek’ kan raken.
 • Dit verklaart waarom getraumatiseerde personen zo toonloos over het gebeurde kunnen spreken of waarom ze op andere momenten ineens in hevige gevoelsuitbarstingen kunnen schieten, waarvoor ze amper woorden hebben, waarvan ze soms zelf niet begrijpen waarom die emoties op dat moment zo heftig zijn.
 • Tegelijkertijd verklaart het waarom veel getraumatiseerde personen vinden dat ‘alleen maar praten over het gebeurde’ ook weinig oplost. Terwijl alleen maar herbeleven ook weinig effect heeft. Als belangrijkste effect van veel herbeleving zien we over het algemeen de emotionele uitglijders alleen maar toenemen.

Er bestaan inmiddels 23 gecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van trauma.

Vòòr 1994 waren er wel 50 sessies nodig voor de behandeling van PTSS. Met EMDR kunnen we dit aantal aanzienlijk terug brengen tot gemiddeld 3 sessies bij enkelvoudige traumatische ervaringen. Vastgesteld is dat de werking ook lange tijd na de behandeling nog steeds effectief is.

Hoe werkt EMDR?

Ik zal je vragen aan de nare belevenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst verzamel ik zoveel mogelijk informatie over de traumatische beleving.

Ik vraag je om de traumatische ervaring “hier en nu” op te roepen en de emotionele lading te ervaren en gevoelsmatig te kwalificeren.

Daarna zal het verwerkingsproces gestart gaan worden. Dit informatie verwerkingssysteem in de hersenen wordt gestimuleerd door met de ogen mijn hand te volgen of door bilaterale audio stimulatie (klikjes via de koptelefoon).

De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt. De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het voordeel van EMDR is dat de traumatische ervaring niet verteld hoeft te worden en dat de herbeleving plaatsvindt onder begeleiding van een vakbekwame therapeut in een veilige omgeving.

Uiteraard is het te volgen protocol afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Een kleine greep van de toepassingsmogelijkheden:

 • brand, (verkeers-)ongeval, inbraak, overval
 • echtscheiding, adoptie, uithuisplaatsing
 • huiselijke ruzies en geweld
 • misbruik, mishandeling, verwaarlozing (emotioneel), pedagogisch
 • gebeten worden door of schrikken van een dier of een persoon verkleed als dier
 • opgesloten raken in een toilet of lift
 • (ernstig) ziek zijn
 • verslikken, moeten overgeven of zien overgeven
 • eenmalige of opeenvolgende medische ingrepen, zoals prikken of narcose
 • dwanggedachten
 • angsten en fobieën
 • straatvrees
 • depressieve gedachten
 • terecht komen in een loverboy circuit

Ook bij:

 • laag zelfbeeld:
 • faalervaringen op school, proefwerk, spreekbeurt
 • pestervaringen, afwijzing door leeftijdsgenoten
 • piekeren:
 • paniekaanval, hyperventilatie, ademnood
 • rouw:
 • ernstige ziekte en/of plotseling overlijden van een ouder, geliefd familielid of huisdier

Rol van de ouders/verzorgers

 • inventariseren van de klachten tijdens de intakefase
 • in kaart brengen van het trauma verhaal (indien nodig)
 • schrijven van het verhaal bij Story Telling
 • co-trainer (bij jonge kinderen)
 • steun

Voorwaarde: ouders/verzorgers of andere vertrouwenspersonen van het kind hebben een kalm brein.

EMDR is een methode waar ik gebruik van maak naast mijn andere specialisaties. Door de klacht vanuit meerdere kanten te benaderen is de kans op het elimineren hiervan dan ook erg groot.

Overtuigd dat uw kind in goede handen is?

Ja, ik neem contact op
Contactgegevens

Mevr. Nancy de Vries – Roelands
Paramedisch Therapeut

Groene Hil 15, 4822 RT BREDA
Telefoonnummer: 06-52646072
Emailadres: info@solvea.nl

Praktijkgegevens

AGB zorgverlenerscode: 90102377
BATC beroepsregistratienummer: 02154
Klacht – en Tuchtrechtnummer: KB 1408.1746

KvK aansluitnummer: 66708648
BTW nummer: 1395052B01
Bankrekening: NL72INGB0007481789

Beroepsvereniging

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website bieden.